MUDDAS

MUDDAS: Mga Hubad Sa Balak ni Anthony Tan | Gratian Paul Tidor

“Ang mga balak ni Anthony L. Tan dugay nang nagdani sa mga magbabasa sa Iningles nga moduaw ug mopuyo bisan kadiyot lang didto sa Muddas, usa ka matahom ug kahibulongang dapit nga mohatag og tumang kalinaw ug kahilom sa balatian. Karon, niining hugpong nga hinubad-balak gikan sa hanas nga dagang ni Gratian Paul Tidor, hingpit nga matagamtaman sa mga magbabasa sa Binisaya ang katahom ning dapita. Paminawa ang duha ka tingog nga gaawit, amgid-amgid sa balitaw, sa ‘Torch Song, Ikaduhang Parte’ diin maabi-abihong gipaambit sa Musa ang iyang kiliran ug higdaanan sa Magbabalak, kinsa mitubag kaniya: “O tugti ako nga molatas/ Sa halapad nga puting panganod/ Diin ang tanang kalibotanong tingog/ Mangahanaw ug mawad-ag kahulogan.//Kon magkinahanglan ko sa kalinaw ug kahilom,/ Mopaduol unya ko diha sa imong tupad.” Unya damlag, magkahiusa puhon, ang gihigugma ug ang maghahalad sa gugma. Kini mao ang saad nga ato kanunayng gipaabot ug gitinguhang molampos. Ug sayod si Gratian Paul Tidor niining tawhanong pangandoy, mao nga iyang gitaak ang kalibotan sa panumdoman ug handurawan ni Anthony L. Tan, ug gidala sa atong lapyahan sa yanong barutong papel, ang walay paghupas nga alimyon sa mga bulak nga giamumahan sa magbabalak sa Muddas.”

—Marjorie Evasco, Agosto 11, 2017

“Di ko hanas sa paghubad. Ug wa ako mangambisyon nga mahimong bantogang translator. Gani, gasugod lang kining libroha sa pipila ka attempt sa paghubad hangtod nga nagkaanam og daghan. Nagsugod kog hubad sa mga balak niadtong 2011 ug sukad niadto, ikapila ko na ni gibisita, gilimpiyohan, gihashasan hangtod nga nakadesider ko nga ihugpong kini ngadto sa usa ka libro. Duha ang akong tumong sa paglibro ning akong mga hinubad. Una, nga mabasa sa mahiligon sa Bisaya ang mga balak sa usa ka Anthony L. Tan, ug maila-ila nila ang isla sa iyang kagikan. Ikaduha, nga makapasalamat ko sa tawo nga migiya kanako ning hataas nga dalan sa katitikan. ”

— Gratian Paul R. Tidor, Agosto 13, 2017
Dakbayan sa Dumaguete

Available on Shopee