SURUMAWA ni John Danté

Mahiladmong Sugilamat

Dugay nga gipakatulog ang katawhan sulod sa tagoangkan sa Bukid Unambatu aron maluwas ang ilang kaliwatan sa kagub-anan sa Bahadagatan. Sa dihang nangmata na ang mga tawo, nabag-o na ang kalibotan sa Balmaya. Upat ka siglo ang minglabay, nahiluna na usab ang katawhan sa ilang gingharian nga gihinganlan nilag Arbata. Gipanalipdan sila sa buotan ug gamhanan nga mga anarka. Nag-uswag ang ilang katilingban ug nagmalinawon ang kinabuhi sa tanan.

 

Apan, usa ka gabii, adunay gitagna nga katalagman. Mihaw-as sa dagat ang mangtas nga buot mokaon sa ilang gingharian. Usa si Ardalyan sa mga manggugubat nga nakigharong sa wala mailhing kahadlok. Kuyog ang ulipon nga si Marabi, buot nilang taposon ang mangtas. Ulahi na nila nga nahibal-an ang kamatuoran sa katalagman: bunga diay kini sa Bahadagatan, ug ang mga tawo kinahanglan nga manalipod tungod sa kasaypanan sa ilang katigulangan. Mao kini ang sinugdanan sa usa ka biliran nga mohulga sa ilang kasaysayan.

PRE-ORDER FORM FOR BATCH 5

 IMPORTANT: Please fill up the form below to pre-order your copy of SURUMAWA. We will send you a message once copies are available. Visit our Facebook page for details how to settle your pre-order payment.