ANG MANUNUGID SA KARAANG BALAY | Emeterio S. Sumagang

ANG MANUNUGID SA KARAANG BALAY (Mga Sugilanon) ni Emeterio S. Sumagang

Ang pagmahal lawod nga nagpuyos sa iyang galamhan. Ug ang maong birtud niya way gipihig. Kiniy masihag nato sa mga […] obrang nasulat man tuod sa lainlaing kahimtang, estilo ug panahon apan managsamang nag-umog sa kamingaw, kawili ug kahinugon. Mga sugilanon nga, angkonon man niyag dili, nasulat kansang mga pagtipa kinaluhaag lusok sa mga luha mismo sa tagsulat.