Mga Tipaka Sa Napusgay nga Bituon | Michael S. Florentino

WHAT WRITERS SAY ABOUT ‘TIPAKA’: “Hagwaon ka sa bul-og sa imahinasyon sa mga balak ni Ivanie Michmir, morag dunay daklit nga mosugat nimo inigliko sa eskina―usa ka ka sorpresa, usa ka panan-awon, butang o higala ba kaha, nga abi nimo ug kabisado mo na apan dili diay. Ang iyang mga balak naghudyaka sa mga panagsukwahi―sa mga nagtugbang, misaad og panaghiusa sa nagkasambihay, aron pagpatin-aw sa tiunay. Isip unang pungpong sa pamalak ang mga pulong ni Ivanie himsog, puno sa kabaskog, nagpaila sa kalapdon sa sulbong sa paglalang ug paglalik, sa tipik sa iyang kalibotan niining mga panid. Basaha ug paminawa. Ang iyang tuno desidido, walay panagana, hinugtan, sama sa pagtugot sa sa tabanog nga mosugat sa alimpulos, walay kukahadlok nga malugti kini. Apan mao kini ang hagit sa matag magbabalak, ang risgo sa pamalak. Kining una niyang libro usa ka pagpanukad aron pagtipas sa naandan nga pamalak sa Sinebwano. Naghinamhinam ko nga mobasa sa sunod niyang libro.”
―Ester Tapia, UMPIL Awardee ug Awtor sa “Sinug-ang” ug “Duhawit” “

Full tilt, almost automatist loops of the concrete and the abstract, but always have the human heart, in its infinite permutations, as the locus in these poems. Even strangely is how it stays recognisable even as the language whips up the elements into convulsive, hypnotic exquisite corpse games. To tweak the famed quote: What is essential is, indeed, visible to the human heart.”
―Januar E. Yap, Sunstar Editor, Palanca laureate, and University of the Philippines Professor

Autobiography

Michael S. Florentino is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, newspapers, magazines, both local and national. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, the Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo Inc., Hablon Inc., and Sunday Club, a group of collective literary established and published writers in Cebu. He became one of the Young Blood Writers of the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin where he was awarded as “The Most Promising Writer of the year” in 2019. He graduated from University of Cebu – Main Campus and is working full-time at Teleperformance Inc.