SUWA: Labing Masaarong Bag-ong Magsusulat Sa Bisaya (2005-2015) | E.S. Godin, Omar Khalid (mga editor)

Lunhaw ang gugmang gipaagas sa dagang sa mga batan-ong magsusulat sa Bisaya Magasin gikan sa 2004 hangtod karong 2018. Napulog upat ka tuig na ang panid nga gipatikan sa ilang mga sugilanon ug balak. Ug karong 88 na ang Bisaya, nagpahalipay sila si E.S. Godin ug Richel Dorotan a.k.a. Omar Khalid kanatong mga magbabasa pinaagi niining hugpong sa piniling mga obra (2004-2015). Ang nakaanindot niining bag-ong balasahon sa atong katitikan mao ang ilang kritikal nga pagsusi ug pagtuki sa gitampo nga mga sugilanon ug balak gikan sa Kabisay-an ug Mindanao. Gikinahanglan nato kining maong diskursong kritikal bahin sa bag-ong panulat, kay lagi ang kritisismo sa atong panahon molambo lang kon ang luna nga gitikad sa dagang sa atong bag-ong mga magsusulat milambo na sab. Mosunod gyod ang kritisismo sa katitikan nga natagik og maayo; dayon, masugnoran og kadasig and magsusulat kon adunay mga hanas nga mobasa niini, makaamgo ug makasulti sa yanong tawo unsa ang bililhong mga gasa sa bag-ong tubo sa katitikan. Kining hugpong naglaom nga dili na gyod matagamtaman sa atong literatura ang hulaw sa pangisip ug pagbati. Hinaot mabusog ug matimgas ta sa lunhawng gugma nga gidalit kanato sa mga YBW sa Bisaya alang sa panulat. Padayon!

Marjorie Evasco
28 Hunyo 2018


Unang antolohiya sa awardee nga mga magsusulat sa Young Blood Section sa Bisaya Magasin nga mingpakitag kahanas sa arte sa pamalak ug panugilanon. Niini, mabasa ang tingog ug lawom nga panabot sa mga magsusulat nga mingpasundayag og kabatid sa paggamit sa kahimanan, estilo ug kait-on sa katitikan gikan sa ilang yanong mga kasinatian. Ang mga obra niini usa ka kasaulogan di lang sa katitikan sa habagatan kondili sa halapad nga wanang sa pinulongang Binisaya. Kini sila mingdugang sa bag-ong nawong sa malamboon nga Katitikang Bisaya.

R. Joseph Dazo
Co-editor, Libulan: Binisayang Antolohiya sa Katitikang Queer