SURUMAWA: Mahiladmong Sugilamat | John Dante

Dugay nga gipakatulog ang katawhan sulod sa tagoangkan sa Bukid Unambatu aron maluwas ang ilang kaliwatan sa kagub-anan sa Bahadagatan. Sa dihang nangmata na ang mga tawo, nabag-o na ang kalibotan sa Balmaya. Upat ka siglo ang minglabay, nahiluna na usab ang katawhan sa ilang gingharian nga gihinganlan nilag Arbata. Gipanalipdan sila sa buotan ug gamhanan nga mga anarka. Nag-uswag ang ilang katilingban ug nagmalinawon ang kinabuhi sa tanan.

Apan, usa ka gabii, adunay gitagna nga katalagman. Mihaw-as sa dagat ang mangtas nga buot mokaon sa ilang gingharian. Usa si Ardalyan sa mga manggugubat nga nakigharong sa wala mailhing kahadlok. Kuyog ang ulipon nga si Marabi, buot nilang taposon ang mangtas. Ulahi na nila nga nahibal-an ang kamatuoran sa katalagman: bunga diay kini sa Bahadagatan, ug ang mga tawo kinahanglan nga manalipod tungod sa kasaypanan sa ilang katigulangan. Mao kini ang sinugdanan sa usa ka biliran nga mohulga sa ilang kasaysayan.

Ang Tagsulat:

Si John Danté (natawo sa Lanao Del Norte, 1995) usa ka Sugboanong magsusulat. Nagsulat siya og mahiladmong sugilamat (high fantasy) sa Binisayang Katitikan pinaagi sa mitikanong kalibotan sa Balmaya diin gipang-asoy ang iyang mga sugilanon. Ang una niyang libro mao ang Gasubang nga mga Suginduraw Kabahin sa Balmaya (ebook). Nakadawat pod siya sa unang ganti sa Gawad Bienvenido Lumbera 2022 sa iyang sugilagming nga Dihang Misubang ang Adlaw sa Takulahaw nga napatik sa Mga Nagwaging Akda nga antolohiya sa mga nakadaog sa tigi. Mabasa ang iyang mga sinulat sa Magasing Bisaya, Kabisdak, Patilaw sa Bung-aw (chapbook), ug 21st Century Philippine Literature Reader: Prose Narratives Volume 1 (sourcebook sa National Committee on Literary Arts). Nahatagan siya og fellowship sa Silliman University National Writers Workshop 2023. Ang una niyang mubong nobela mao ang Surumawa.