Mubong Kurso Sa Pagsulat Og Sugilanon | Omar Khalid

Usa ka haom nga tamdanan alang sa mga magsusulat sa pinulongang Binisaya, kining Mubong Kurso Sa Pagsulat Og Sugilanon napanday sa katuigan sa pagbasa, pagsulat, ug pagtuon ni Omar Khalid, ang usa sa inilang mga magsusulat ug maghuhukngay sa Katitikang Binisaya sa kasamtangang panahon. Magsilbi kini nga sukaranan sa batan-ong mga magsusulat sa atong pinulongan aron nga sila usab, sa umaabot, makasulbong sa samang kahabog nga giutaw-utawan karon sa tagsulat niini. Sa mga nangaraan na sa pagsulat, makahatag usab kinig dugang giya kon unsaon sa pagluto ang mao lang gihapon nga sud-an sa bag-ong mga pamaagi.
— Jon Saguban


KABAHIN SA TAGSULAT

Si OMAR KHALID, sa iyang libreng oras, magkaskas-kaskas og gitara, magpatokar-tokar og plaka, magsulat-sulat og bisan unsa aron ingnong magsusulat, magguroy-guroy sa iyang iro nga si Potpot (kay patay na man si Airrah), magbisikleta, magbasa-basa og bisag unsa, makig-estorya sa mga silingang palahubog ug palautog, magtanom-tanom, ug sa gabii, maghangad-hangad sa mga bituon uban sa hunsoy ug serbesa. Ang iyang damgo yano ra pero molahutay kini sama kadugay sa mga gabiing way Buwan.


Order Book on Shopee