MUDDAS: Mga Hubad Sa Balak ni Anthony Tan | Gratian Paul Tidor

MUDDAS

Ang mga balak ni Anthony L. Tan dugay nang nagdani sa mga magbabasa sa Iningles nga moduaw ug mopuyo bisan kadiyot lang didto sa Muddas, usa ka matahom ug kahibulongang dapit nga mohatag og tumang kalinaw ug kahilom sa balatian. Karon, niining hugpong nga hinubad-balak gikan sa hanas nga dagang ni Gratian Paul Tidor, hingpit nga matagamtaman sa mga magbabasa sa Binisaya ang katahom ning dapita.