Mga Tipaka Sa Napusgay nga Bituon | Michael S. Florentino

Full tilt, almost automatist loops of the concrete and the abstract, but always have the human heart, in its infinite permutations, as the locus in these poems. Even strangely is how it stays recognisable even as the language whips up the elements into convulsive, hypnotic exquisite corpse games. To tweak the famed quote: What is essential is, indeed, visible to the human heart

MUDDAS: Mga Hubad Sa Balak ni Anthony TanĀ | Gratian Paul Tidor

MUDDAS

Ang mga balak ni Anthony L. Tan dugay nang nagdani sa mga magbabasa sa Iningles nga moduaw ug mopuyo bisan kadiyot lang didto sa Muddas, usa ka matahom ug kahibulongang dapit nga mohatag og tumang kalinaw ug kahilom sa balatian. Karon, niining hugpong nga hinubad-balak gikan sa hanas nga dagang ni Gratian Paul Tidor, hingpit nga matagamtaman sa mga magbabasa sa Binisaya ang katahom ning dapita.