MGAYUKITANUGILANON 2 (pungpong sa mga sugilanon) ni Jon Saguban

MGAYUKITANUGILANON 2 (pungpong sa mga sugilanon) | Jon Saguban

Ania na ang bag-ong libro ni Father Jon Saguban nga naglangkob sa pito ka preskong mga sugilanon, sama sa ‘Sa Kol Senter sa Nanambukaw’, ‘Buhi ni San Roque’, ‘Tuig sa mga Uk-ok’, ug uban pa.

ANG MGA SUGILANON

— Higantengggg

— Sa Kol Senter Sa Nanambukaw

— Welga Sa Room 262

— Duha Ka Buang

— Tinabas Nga Itom

— Buhi Ni San Roque

— Tuig Sa Mga Uk-ok

—————————————-

“Wala na niya maagwanta ang kasakit sa iyang pus-on busa mibangon siya, migawas sa moskitero ug gipasiga ang suga. Mitagbo dayon sa nagkurap-kurap niyang mata ang mga insektong naglupad-lupad. Sa iyang kahadlok, imbis moderetso sa kasilyas, naingon na hinuon siyag tuod nga wala makalihok. Bakukang! Daghang bakukang iyang nakita.

“Bruno! Bruno!”

Gipukaw niya ang bana apan igo lamang kining miagumod.

“Bruno! Bruno! Intawon pagmata!”

“Ummm. U-un-unsa ba?” Alimusaw nga tubag.

“Pagmata Bruno! Dali!”

“Unsa ba? Kadlawon pa. Katulog balik.”

“Bangon Bruno! Daghang bakukang nakasulod sa atong balay.”

Igo gyod nga may usa nga misilit og lupad paingon niya.

“Ayyyy!” nakaiyagak siya sa kalisang.

“Bruno! Bruno! Intawon bangon diha!”

— kinutlo gikan sa ‘Tuig Sa Mga Uk-ok’