ANG MANUNUGID SA KARAANG BALAY | Emeterio S. Sumagang

ANG MANUNUGID SA KARAANG BALAY (Mga Sugilanon) ni Emeterio S. Sumagang

Ang pagmahal lawod nga nagpuyos sa iyang galamhan. Ug ang maong birtud niya way gipihig. Kiniy masihag nato sa mga […] obrang nasulat man tuod sa lainlaing kahimtang, estilo ug panahon apan managsamang nag-umog sa kamingaw, kawili ug kahinugon. Mga sugilanon nga, angkonon man niyag dili, nasulat kansang mga pagtipa kinaluhaag lusok sa mga luha mismo sa tagsulat.

Mga Awit Sa Atabay (Hinugpong Sugilanon) | Lilia Tio

Here are women who don’t wait. Here, they take matters into their own hands. Here are men who comprehend that love is an act that springs forth from a woman’s grace rather than reward. Fortunate we are to have this lump of pearls in the shores of Cebuano literature.

MGAYUKITANUGILANON: Pungpong sa mga Sugilanon | Jon Saguban

Kining pito ka obra maoy klarong representasyon sa hatay sa tawhanong kinaiyahan segun sa panabot ni Saguban. Niining maong koleksiyon tataw kaayo ang tingog sa tigsaysay nga daw nanghapyod subay sa modernong panugid apan nagtungtong sa tradisyon diin tublaw nga gisumay-sumay ang Katitikang Bisdak.