MGAYUKITANUGILANON: Pungpong sa mga Sugilanon | Jon Saguban

Kining pito ka obra maoy klarong representasyon sa hatay sa tawhanong kinaiyahan segun sa panabot ni Saguban. Niining maong koleksiyon tataw kaayo ang tingog sa tigsaysay nga daw nanghapyod subay sa modernong panugid apan nagtungtong sa tradisyon diin tublaw nga gisumay-sumay ang Katitikang Bisdak.